De Omslag: Initiëren en Koersbepalen | Jan De Wit


Mastercircle.ORG is een beveiligde, afgesloten omgeving. Deelnemers werken in groepen (mastercircles) aan verschillende projecten. Ben je deelnemer? Dan kan je inloggen en verder met jouw mastercircle(s).

Ben je geïnteresseerd in de methode Mastercirlce, lees dan de openbare informatie over deze revolutionaire methode op mastercircle.ORG.

De Omslag: Initiëren en Koersbepalen

Jan De Wit | Intervisie Plus TP RHDHV groep Jan | 0 Comments
Jan De Wit
About The Author
Jan De Wit - Director advisory group Smart Urban Environment