The Change: Observing Opportunities | Syed Omer Husain


Mastercircle.ORG is een beveiligde, afgesloten omgeving. Deelnemers werken in groepen (mastercircles) aan verschillende projecten. Ben je deelnemer? Dan kan je inloggen en verder met jouw mastercircle(s).

Ben je geïnteresseerd in de methode Mastercirlce, lees dan de openbare informatie over deze revolutionaire methode op mastercircle.ORG.

The Change: Observing Opportunities

Syed Omer Husain | Sustainable Place Shaping Cluster 2 | 0 Comments
Syed Omer Husain
About The Author
Syed Omer Husain - Marie-Curie Research Fellow at SUSPLACE