De Omslag: Samen Kansen Waarnemen | Marco Vergeer


Mastercircle.ORG is een beveiligde, afgesloten omgeving. Deelnemers werken in groepen (mastercircles) aan verschillende projecten. Ben je deelnemer? Dan kan je inloggen en verder met jouw mastercircle(s).

Ben je geïnteresseerd in de methode Mastercirlce, lees dan de openbare informatie over deze revolutionaire methode op mastercircle.ORG.

De Omslag: Samen Kansen Waarnemen

Marco Vergeer | Opleiding tot mastercirclebegeleider RHDHV | 0 Comments
Marco Vergeer
About The Author
Marco Vergeer - Ik werk als bestuurskundige bij de Strategie- en Management Consultants (SMC) van Royal HaskoningDHV aan de ondergrond. Ik leg verbindingen. Tussen mensen. Tussen de activiteiten boven en onder het maaiveld. Tussen disciplines. Tussen overheden. Mijn werk komt voort uit mijn fascinatie voor de kracht en de kwetsbaarheid van het bodem- en watersysteem. Binnen het maatschappelijk Initiatief Bewust Bodemgebruik en tal van andere projecten mag ik hier aan werken.