De Omslag: Samen Kansen Waarnemen | Oscar van Wijk


Mastercircle.ORG is een beveiligde, afgesloten omgeving. Deelnemers werken in groepen (mastercircles) aan verschillende projecten. Ben je deelnemer? Dan kan je inloggen en verder met jouw mastercircle(s).

Ben je geïnteresseerd in de methode Mastercirlce, lees dan de openbare informatie over deze revolutionaire methode op mastercircle.ORG.

De Omslag: Samen Kansen Waarnemen

Oscar van Wijk | Opleiding tot mastercirclebegeleider RHDHV | 0 Comments
Oscar van Wijk
About The Author
Oscar van Wijk - Gedurende mijn loopbaan heb ik mij gespecialiseerd in het leiden van civieltechnische projecten van uiteenlopende aard, inclusief de technische, procedurele, bestuurlijke en contractuele aspecten daarvan. Door mijn jarenlange ervaring ben ik bekend met zowel de natte als de droge infrastructuur. Een greep: waterkeringen, waterhuishouding, rijks -, provinciale - en gemeentelijke wegen, (beweegbare) bruggen, viaducten, tunnels, faunavoorzieningen en duurzaamheidsprojecten. Door de vele aspecten die bij een project van belang zijn heb ik een brede kijk gekregen op enerzijds de inhoud en anderzijds de projectomgeving en de processen die daarbij spelen. De laatste jaren zet ik mij als coordinator duurzaamheid in om duurzaamheid beter in mijn projecten te integreren en mijn klanten en mijn naaste collega's over duurzaamheid te adviseren. Ik vind het van groot belang dat we met elkaar bewuste keuzes maken bij het aanleggen en reconstrueren van onze infrastructuur en daaraan dan ook grote aandacht besteden. Je kan het maar 1 keer goed doen.