De Omslag: Voorbereiden en uitwerken | Martine Boonstra


Mastercircle.ORG is een beveiligde, afgesloten omgeving. Deelnemers werken in groepen (mastercircles) aan verschillende projecten. Ben je deelnemer? Dan kan je inloggen en verder met jouw mastercircle(s).

Ben je geïnteresseerd in de methode Mastercirlce, lees dan de openbare informatie over deze revolutionaire methode op mastercircle.ORG.

De Omslag: Voorbereiden en uitwerken

Martine Boonstra
About The Author
Martine Boonstra - Hoofd Mobiliteit en Regiehouder Nieuw Beschut Werk bij Haeghe Groep