De Omslag: Voorbereiden en uitwerken | Doutsen Swierstra


Mastercircle.ORG is een beveiligde, afgesloten omgeving. Deelnemers werken in groepen (mastercircles) aan verschillende projecten. Ben je deelnemer? Dan kan je inloggen en verder met jouw mastercircle(s).

Ben je geïnteresseerd in de methode Mastercirlce, lees dan de openbare informatie over deze revolutionaire methode op mastercircle.ORG.

De Omslag: Voorbereiden en uitwerken

Doutsen Swierstra | Intervisie Plus TP RHDHV groep Jan | 0 Comments
Doutsen Swierstra
About The Author
Doutsen Swierstra - Associate Director Advisory Groep Transport & Planning Amersfoort