De Oogst: Initiëren en Koersbepalen | Corien Bakker


Mastercircle.ORG is een beveiligde, afgesloten omgeving. Deelnemers werken in groepen (mastercircles) aan verschillende projecten. Ben je deelnemer? Dan kan je inloggen en verder met jouw mastercircle(s).

Ben je geïnteresseerd in de methode Mastercirlce, lees dan de openbare informatie over deze revolutionaire methode op mastercircle.ORG.

De Oogst: Initiëren en Koersbepalen

Corien Bakker | Duurzame leefstijl jongeren, Mastercircle | 0 Comments
Corien Bakker
About The Author
Corien Bakker - Archeologie en Natuur- en milieueducatie gemeente Den Haag