De Oogst: Initiëren en Koersbepalen | Paul Bevers


Mastercircle.ORG is een beveiligde, afgesloten omgeving. Deelnemers werken in groepen (mastercircles) aan verschillende projecten. Ben je deelnemer? Dan kan je inloggen en verder met jouw mastercircle(s).

Ben je geïnteresseerd in de methode Mastercirlce, lees dan de openbare informatie over deze revolutionaire methode op mastercircle.ORG.

De Oogst: Initiëren en Koersbepalen

Paul Bevers | Groep Job - Scope ITS bureau | 0 Comments
Paul Bevers
About The Author
Paul Bevers - Provincie Noord-Brabant, beleidsmedewerker mobiliteitsbeleid / plaatsvervangend programmamanager ITS bureau BrabantStad