De Oogst: Voorbereiden en Uitwerken | Cathelijne Melissen


Mastercircle.ORG is een beveiligde, afgesloten omgeving. Deelnemers werken in groepen (mastercircles) aan verschillende projecten. Ben je deelnemer? Dan kan je inloggen en verder met jouw mastercircle(s).

Ben je geïnteresseerd in de methode Mastercirlce, lees dan de openbare informatie over deze revolutionaire methode op mastercircle.ORG.

De Oogst: Voorbereiden en Uitwerken

Cathelijne Melissen | Opleiding tot mastercirclebegeleider RHDHV | 0 Comments
Cathelijne Melissen
About The Author
Cathelijne Melissen - Adviseur omgevingsmanagement, effectstudies en planprocedures / Consultant stakeholder management and impact assessments Met mensen aan de slag om samen de omgeving beter te maken, zowel procesmatig als inhoudelijk. Dat is waar ik enthousiast van word. Ik zoek de verbinding tussen mensen, projecten en processen. Ik heb een open houding en werk met plezier op het gebied van ruimtelijke planontwikkeling gericht op proces, milieu- en/of watergerelateerde vraagstukken in verschillende rollen als (assistent)projectleider of adviseur omgevingsmanagement en/of planstudies. Het type projecten waaraan ik werk variëert in grootte, locatie en onderwerp; het gaat om kleinschalige projecten en grote integrale multidisciplinaire vraagstukken, op nationaal en internationaal gebied, en op het gebied van natte planstudies en ruimtelijke ontwikkelingen (denk aan (vaar)wegen, sluizen, dijken, vliegvelden, bestemmingsplannen of structuurvisies). Ik heb ervaring met diverse milieueffectrapportages en effectstudies zowel voor planstudies als omgevingsmanagement. Naast het inhoudelijke projectwerk ben ik facilitator, zit in het kernteam van ons interne facilitatienetwerk, en heb ervaring in het faciliteren van bijeenkomsten met betrekking tot intervisie, evaluaties en bewonersavonden.