De Oogst: Voorbereiden en Uitwerken | Harry Simon


Mastercircle.ORG is een beveiligde, afgesloten omgeving. Deelnemers werken in groepen (mastercircles) aan verschillende projecten. Ben je deelnemer? Dan kan je inloggen en verder met jouw mastercircle(s).

Ben je geïnteresseerd in de methode Mastercirlce, lees dan de openbare informatie over deze revolutionaire methode op mastercircle.ORG.

De Oogst: Voorbereiden en Uitwerken

Harry Simon
About The Author
Harry Simon - Mijn rol is verantwoordelijk Project Manager (Asset Manager - Reliability - Risk Management) Beheer & Onderhoud van voornoemde Assets binnen de Assetmanagement organisatie direct rapporterend aan de (project)directeur. Daarnaast ben ik als Projectmanager verantwoordelijk voor de uitvoering van de (jaarlijks) geplande vervangingsprojecten van voornoemde Assets. Het specifieke karakter en ontwerp van deze infra en de omgevingsfactoren vergen een grote mate van flexibiliteit. Ik heb ruime ervaring met het opstellen van beleidsplannen en meerjaren onderhoudsplannen tbv het Industriële beheer & onderhoud, het contracteren en managen van Contractors en het opstellen, beheren en realiseren van meer jarenonderhouds en meerjareninvesteringsplannen op het gebied van industriële infra.