De Opgave: Initiëren en koersbepalen

De Opgave: Initiëren en koersbepalen | Jannita Robberse


Mastercircle.ORG is een beveiligde, afgesloten omgeving. Deelnemers werken in groepen (mastercircles) aan verschillende projecten. Ben je deelnemer? Dan kan je inloggen en verder met jouw mastercircle(s).

Ben je geïnteresseerd in de methode Mastercirlce, lees dan de openbare informatie over deze revolutionaire methode op mastercircle.ORG.

De Opgave: Initiëren en koersbepalen

Jannita Robberse | Procesevaluatie ITS Bureau BrabantStad | 0 Comments
Jannita Robberse
About The Author
Jannita Robberse - RWS ZN, Hoofdingenieur – directeur, wegbeheerder