De Opgave: Uitwisselen en Waarderen | Anja de Bruine


Mastercircle.ORG is een beveiligde, afgesloten omgeving. Deelnemers werken in groepen (mastercircles) aan verschillende projecten. Ben je deelnemer? Dan kan je inloggen en verder met jouw mastercircle(s).

Ben je geïnteresseerd in de methode Mastercirlce, lees dan de openbare informatie over deze revolutionaire methode op mastercircle.ORG.

De Opgave: Uitwisselen en Waarderen

Anja de Bruine | Passende hulp voor het jonge kind | 0 Comments
Anja de Bruine
About The Author
Anja de Bruine - Ouder/KO het Steigertje