De Opgave: Voorbereiden en uitwerken | Nijs de Graaff


Mastercircle.ORG is een beveiligde, afgesloten omgeving. Deelnemers werken in groepen (mastercircles) aan verschillende projecten. Ben je deelnemer? Dan kan je inloggen en verder met jouw mastercircle(s).

Ben je geïnteresseerd in de methode Mastercirlce, lees dan de openbare informatie over deze revolutionaire methode op mastercircle.ORG.

De Opgave: Voorbereiden en uitwerken

Nijs de Graaff | Passende hulp voor het jonge kind | 0 Comments
Nijs de Graaff
About The Author
Nijs de Graaff - beleidsadviseur bij Gemeente Rotterdam (Sociale Pedagogiek)