De Toekomst: Initiëren en Koersbepalen | Pascal Lamberigts


Mastercircle.ORG is een beveiligde, afgesloten omgeving. Deelnemers werken in groepen (mastercircles) aan verschillende projecten. Ben je deelnemer? Dan kan je inloggen en verder met jouw mastercircle(s).

Ben je geïnteresseerd in de methode Mastercirlce, lees dan de openbare informatie over deze revolutionaire methode op mastercircle.ORG.

De Toekomst: Initiëren en Koersbepalen

Pascal Lamberigts | Intervisie Plus RHDHV Groep Anita, Mastercircle | 0 Comments
Pascal Lamberigts
About The Author
Pascal Lamberigts - Director SMC | Strategy and Management Consultants at Royal HaskoningDHV