De Toekomst: Initiëren en Koersbepalen | Martin van den Hoorn


Mastercircle.ORG is een beveiligde, afgesloten omgeving. Deelnemers werken in groepen (mastercircles) aan verschillende projecten. Ben je deelnemer? Dan kan je inloggen en verder met jouw mastercircle(s).

Ben je geïnteresseerd in de methode Mastercirlce, lees dan de openbare informatie over deze revolutionaire methode op mastercircle.ORG.

De Toekomst: Initiëren en Koersbepalen

Martin van den Hoorn | Duurzame leefstijl jongeren, Mastercircle | 0 Comments
Martin van den Hoorn
About The Author
Martin van den Hoorn - Beleidsmedewerker A Team Duurzaamheid en Groen