The Future: Create together

The Future: Create together | Angela Moriggi


Mastercircle.ORG is een beveiligde, afgesloten omgeving. Deelnemers werken in groepen (mastercircles) aan verschillende projecten. Ben je deelnemer? Dan kan je inloggen en verder met jouw mastercircle(s).

Ben je geïnteresseerd in de methode Mastercirlce, lees dan de openbare informatie over deze revolutionaire methode op mastercircle.ORG.

The Future: Create together

Angela Moriggi | Sustainable Place Shaping Cluster 2 | 0 Comments
Angela Moriggi
About The Author
Angela Moriggi - Researcher at Natural Resources Institute Finland (LUKE) / EU Marie Curie ITN Fellow