The Future: Create together

The Future: Create together | Baiba Bela


Mastercircle.ORG is een beveiligde, afgesloten omgeving. Deelnemers werken in groepen (mastercircles) aan verschillende projecten. Ben je deelnemer? Dan kan je inloggen en verder met jouw mastercircle(s).

Ben je geïnteresseerd in de methode Mastercirlce, lees dan de openbare informatie over deze revolutionaire methode op mastercircle.ORG.

The Future: Create together

Baiba Bela | Sustainable Place Shaping Cluster 2 | 0 Comments
Baiba Bela
About The Author
Baiba Bela - SUPERVISOR :: Associate Professor at University of Latvia