The Future: Create together

The Future: Create together | Luis Costa


Mastercircle.ORG is een beveiligde, afgesloten omgeving. Deelnemers werken in groepen (mastercircles) aan verschillende projecten. Ben je deelnemer? Dan kan je inloggen en verder met jouw mastercircle(s).

Ben je geïnteresseerd in de methode Mastercirlce, lees dan de openbare informatie over deze revolutionaire methode op mastercircle.ORG.

The Future: Create together

Luis Costa | Sustainable Place Shaping Cluster 3 | 0 Comments
Luis Costa
About The Author
Luis Costa - PRACTICE PARTNER :: Art and life in portuguese rural communities