De Toekomst: Samen Creëren | Maartje van Meeteren


Mastercircle.ORG is een beveiligde, afgesloten omgeving. Deelnemers werken in groepen (mastercircles) aan verschillende projecten. Ben je deelnemer? Dan kan je inloggen en verder met jouw mastercircle(s).

Ben je geïnteresseerd in de methode Mastercirlce, lees dan de openbare informatie over deze revolutionaire methode op mastercircle.ORG.

De Toekomst: Samen Creëren

Maartje van Meeteren | Opleiding tot mastercirclebegeleider RHDHV | 0 Comments
Maartje van Meeteren
About The Author
Maartje van Meeteren - Ik adviseer overheden op het gebied van de de integrale benadering van de thema's die in de ondergrond spelen, de ruimtelijke ordening van de ondergrond. Daarnaast adviseer ik overheden op gebied van milieu in ruimtelijke plannen.