The Future: Exchange & Appreciate | Talis Tisenkopfs


Mastercircle.ORG is een beveiligde, afgesloten omgeving. Deelnemers werken in groepen (mastercircles) aan verschillende projecten. Ben je deelnemer? Dan kan je inloggen en verder met jouw mastercircle(s).

Ben je geïnteresseerd in de methode Mastercirlce, lees dan de openbare informatie over deze revolutionaire methode op mastercircle.ORG.

The Future: Exchange & Appreciate

Talis Tisenkopfs | Sustainable Place Shaping Cluster 3 | 0 Comments
Talis Tisenkopfs
About The Author
Talis Tisenkopfs - SUPERVISOR :: Researcher at Baltic Studies Centre, University of Latvia