Deelnemers

Deelnemers | Webmaster

Na een mastercircle geven de meeste deelnemers daadwerkelijk een nieuwe invulling aan hun werk.  Dat lukt alleen bij een commitment aan de opgave waarmee u start en aan uw collegadeelnemers. Dit vraagt een goede voorbereiding van alle sessies.  En de bereidheid om respectvol en eerlijk te zijn naar uw collegadeelnemers. U kunt de mastercircle dan eindigen met het presenteren van een zichtbaar en overtuigend resultaat.

Als u gevraagd wordt om deel te nemen

U kunt zelf het initiatief nemen voor een mastercircle, maar vaak begint het bij anderen. Als anderen u vragen om met hen deel te nemen aan een mastercircle, stel dan de volgende vragen. Wat is een belangrijke en urgentie opgave voor u waarvan u weet dat u het niet alleen kunt? Waarom nemen de andere deelnemers deel? Waar raken de opgaven van de andere deelnemers uw eigen opgave? Bent u bereid het commitment te tonen waar een mastercircle om vraagt?

Deelnemers die bij elkaar passen

Juist waar het extern opereren door de deelnemers het meest centraal staat, kunnen mastercircles meerwaarde bieden. In mastercircles komt het gesprek vrijwel altijd op groepsdynamiek en organisatiecultuur. Veel mastercircles worden gedaan bij ‘projectteams’, ‘programmateams’ en ‘collega’s’, waar de hiërarchische afstand klein is en de potentiële synergie groot. Mensen zijn intensief op elkaar aangewezen om samen beweging te creëren in wat voor hen de buitenwereld is.

Door masters uit te nodigen die externe partijen goed kennen, leidt dit vaak tot een sprong in empathisch vermogen zonder dat de betreffende doelgroep aan tafel zit in de mastercircle. Je kan die buitenwereld zelf ook in de mastercircle uitnodigen. Deelnemers kunnen dan reflecteren op elkaars organisatiecultuur, en de groepsdynamiek over organisatiegrenzen heen kan aan tafel veranderen. Een beweging is gecreëerd. In de praktijk is het dan wel nodig dat alle partijen zich bij aanvang al bewust zijn van onderlinge afhankelijkheid.

Deelnemers

Webmaster | Informatie |
Webmaster
Over de auteur
Webmaster - Joost is WebMaster van Mastercircle.ORG. Voor vragen en opmerkingen kun je een e-mail sturen naar info@mastercircle.org.