Over Mastercircles

Over Mastercircles | Webmaster

Hoe werkt een mastercircle?

Een mastercircle realiseert doorbraken op basis van het zogenaamde “omgekeerd leren”: de deelnemer presenteert de aanpak en krijgt feedback van een ervaringsdeskundige. Collega’s en de masters nemen elkaar mee in een gezamenlijk ontwikkelproces. Dit landt al tijdens de mastercircle in het echte beleids- of uitvoeringsproces. Er ontstaat een beweging over organisatiegrenzen heen gericht op het creëren van tastbare resultaten.

Doorloopschema

In het totaal worden vijf sessies georganiseerd. Twee sessies van anderhalf uur (De sponsorsessies: Urgentie en Oogst) met daar tussenin de drie mastersessies van een dagdeel plus avond (Opgave, Omslag en Toekomst). De resultaten van iedere sessie zijn meteen “on the job” toepasbaar. De totale doorlooptijd van een mastercircle bedraagt 2 maanden.

De Mastercircle methode

De setting van de mastersessies

Het omgekeerde leren, kern van de mastercirclemethode, vindt plaats aan een ovale tafel met een hot seat.

De Mastercircle methode

Het U-proces

In de vijf sessies, maar ook in iedere afzonderlijke sessie, wordt de groep in een context geplaatst waarin de deelnemers kunnen leren volgens de visie van Otto Scharmer: de U-theorie. Ze gaan door een U-proces heen. Van samen initiëren naar samen creëren dankzij een verandering in houding ten opzichte van elkaar.

De Mastercircle methode

De master

De master is een rolmodel voor de deelnemers. Zij of hij kan vanuit ervaring meevoelen met de situatie van de deelnemers en suggesties geven die bij de persoonlijke situatie van iedere deelnemer passen. De master kan ook de kansen op synergie tussen de deelnemers duiden. Masters hebben bewezen dat zij andere mensen en organisaties tot bijzondere prestaties weten te brengen. Innovatie, versnelling en resultaat worden vanuit de masterrol echt versneld.

De begeleider

Waar de master slechts bij één sessie aanwezig is, is de begeleider van begin tot eind verantwoordelijk voor het resultaat van de mastercircle. Daartoe creëert de begeleider de context waarin geleerd kan worden.

De sponsor of opdrachtgever

De opdrachtgever of de sponsor zijn de mensen die belang hebben bij een succesvolle mastercircle. Ze geven in sessie 1 de urgentie aan en nemen in sessie 5 de oogst in ontvangst. Sponsoren hebben authentieke belangstelling voor bij de resultaten: ze zijn immers stakeholder. Daar hebben ze een open mind voor.

De deelnemer

De deelnemer staat aan de lat voor een belangrijke weerbarstige opgave waar zij of hij anderen voor nodig heeft.

Peter van Kalmhout over de mastercirclemethode

 

Over Mastercircles

Webmaster | Informatie |
Webmaster
Over de auteur
Webmaster - Joost is WebMaster van Mastercircle.ORG. Voor vragen en opmerkingen kun je een e-mail sturen naar info@mastercircle.org.