Procesevaluatie Kwartiermakersfase

Procesevaluatie Kwartiermakersfase | Job van den Berg


Mastercircle.ORG is een beveiligde, afgesloten omgeving. Deelnemers werken in groepen (mastercircles) aan verschillende projecten. Ben je deelnemer? Dan kan je inloggen en verder met jouw mastercircle(s).

Ben je geïnteresseerd in de methode Mastercirlce, lees dan de openbare informatie over deze revolutionaire methode op mastercircle.ORG.

Procesevaluatie Kwartiermakersfase

Job van den Berg | Procesevaluatie ITS Bureau BrabantStad | 0 Comments
Job van den Berg
About The Author
Job van den Berg - Job van den Berg (1956) is werkzaam bij Royal HaskoningDHV als Leading Professional voor Governance en Sustainability. Dat wil zeggen dat hij inhoudelijk leiding geeft aan het verder ontwikkelen van de dienstverlening op dit gebied vanuit RHDHV. Verbinder, facilitator en mediator, aansturen van interdisciplinariteit, begeleiden van bestuurlijke (beslis- en onderhandelings) processen (publiek en privaat) zijn kernbegrippen in zijn werk. Hij beschikt over een uitgebreide praktijkervaring met het begeleiden van complexe beleids-, plan- en besluitvormingsprocessen op het vlak van ruimtelijke inrichting, mobiliteit, water en milieu. Hij werkt vanuit de businessline Planning en Strategie van Royal HaskoningDHV, waarin consultants op het gebied van (openbaar) bestuur en management, juridische zaken en financieel- en investeringsmanagement, ruimtelijke planning en milieu en duurzaamheid adviesprojecten uitvoeren. Deze consultants richten zich op het vergroten van het realiserend vermogen van overheden en publiek-private samenwerking. Al jaren houdt Job zich ook bezig met kennis-, innovatie- en transitievraagstukken, met speciale aandacht voor de maatschappelijke veranderingen die nodig zijn voor duurzame mobiliteit, duurzame gebiedsontwikkeling en voor klimaatadaptatie. Hij heeft zich ook gespecialiseerd in het faciliteren van workshops en werkconferenties. Hiervoor heeft hij een professionaliseringstraining ontwikkeld. Hij organiseert en begeleidt - samen met Mastercircle bv - Mastercircles over strategische (samenwerkings)vraagstukken voor professionals en veranderopgaven in organisaties (Ministeries, Provincies, Gemeenten, Waterschappen, Bedrijven). Specialties: Professional Moderator of strategic conferences Professional Moderator of transition processes (public-public cooperation and governance)