Urgentie: Initiëren en koersbepalen | Suzanne Lubbe


Mastercircle.ORG is een beveiligde, afgesloten omgeving. Deelnemers werken in groepen (mastercircles) aan verschillende projecten. Ben je deelnemer? Dan kan je inloggen en verder met jouw mastercircle(s).

Ben je geïnteresseerd in de methode Mastercirlce, lees dan de openbare informatie over deze revolutionaire methode op mastercircle.ORG.

Urgentie: Initiëren en koersbepalen

Suzanne Lubbe | Mastercircle Projectteam RWS Wozep | 0 Comments
Suzanne Lubbe
About The Author
Suzanne Lubbe - Ecologist bij Rijkswaterstaat Zee en Delta