Urgentie: Initiëren en koersbepalen | Henry Pisters


Mastercircle.ORG is een beveiligde, afgesloten omgeving. Deelnemers werken in groepen (mastercircles) aan verschillende projecten. Ben je deelnemer? Dan kan je inloggen en verder met jouw mastercircle(s).

Ben je geïnteresseerd in de methode Mastercirlce, lees dan de openbare informatie over deze revolutionaire methode op mastercircle.ORG.

Urgentie: Initiëren en koersbepalen

Henry Pisters | Intervisie Plus RHDHV Groep Wendie, Mastercircle | 0 Comments
Henry Pisters
About The Author
Henry Pisters - Hoofd Adviesgroep Regionale & Stedelijke Ontwikkeling