Urgentie: Initiëren en koersbepalen | Olle Mennema


Mastercircle.ORG is een beveiligde, afgesloten omgeving. Deelnemers werken in groepen (mastercircles) aan verschillende projecten. Ben je deelnemer? Dan kan je inloggen en verder met jouw mastercircle(s).

Ben je geïnteresseerd in de methode Mastercirlce, lees dan de openbare informatie over deze revolutionaire methode op mastercircle.ORG.

Urgentie: Initiëren en koersbepalen

Olle Mennema | Duurzame leefstijl jongeren, Mastercircle | 0 Comments
Olle Mennema
About The Author
Olle Mennema - Archeologie en Natuur- en milieueducatie gemeente Den Haag