Urgentie: Initiëren en koersbepalen | Onno de Vrind


Mastercircle.ORG is een beveiligde, afgesloten omgeving. Deelnemers werken in groepen (mastercircles) aan verschillende projecten. Ben je deelnemer? Dan kan je inloggen en verder met jouw mastercircle(s).

Ben je geïnteresseerd in de methode Mastercirlce, lees dan de openbare informatie over deze revolutionaire methode op mastercircle.ORG.

Urgentie: Initiëren en koersbepalen

Onno de Vrind
About The Author
Onno de Vrind - Projectleider bij Royal HaskoningDHV