Urgentie: Initiëren en koersbepalen | Diego Almazan


Mastercircle.ORG is een beveiligde, afgesloten omgeving. Deelnemers werken in groepen (mastercircles) aan verschillende projecten. Ben je deelnemer? Dan kan je inloggen en verder met jouw mastercircle(s).

Ben je geïnteresseerd in de methode Mastercirlce, lees dan de openbare informatie over deze revolutionaire methode op mastercircle.ORG.

Urgentie: Initiëren en koersbepalen

Diego Almazan | 21e eeuwse vaardigheden STC Groep A, Mastercircle | 0 Comments
About The Author
Diego Almazan -