Urgentie: Richten en verdiepen | Claudia Algra


Mastercircle.ORG is een beveiligde, afgesloten omgeving. Deelnemers werken in groepen (mastercircles) aan verschillende projecten. Ben je deelnemer? Dan kan je inloggen en verder met jouw mastercircle(s).

Ben je geïnteresseerd in de methode Mastercirlce, lees dan de openbare informatie over deze revolutionaire methode op mastercircle.ORG.

Urgentie: Richten en verdiepen

Claudia Algra | Intervisie Plus RHDHV Groep Wendie, Mastercircle | 0 Comments
Claudia Algra
About The Author
Claudia Algra - Director Advisory Group bij Royal HaskoningDHV