Urgentie: Richten en verdiepen | Fady Mikhail


Mastercircle.ORG is een beveiligde, afgesloten omgeving. Deelnemers werken in groepen (mastercircles) aan verschillende projecten. Ben je deelnemer? Dan kan je inloggen en verder met jouw mastercircle(s).

Ben je geïnteresseerd in de methode Mastercirlce, lees dan de openbare informatie over deze revolutionaire methode op mastercircle.ORG.

Urgentie: Richten en verdiepen

Fady Mikhail | Duurzame leefstijl jongeren, Mastercircle | 0 Comments
Fady Mikhail
About The Author
Fady Mikhail - Jongerenambassadeur