Urgentie: Voorbereiden en uitwerken | Marc Gommers


Mastercircle.ORG is een beveiligde, afgesloten omgeving. Deelnemers werken in groepen (mastercircles) aan verschillende projecten. Ben je deelnemer? Dan kan je inloggen en verder met jouw mastercircle(s).

Ben je geïnteresseerd in de methode Mastercirlce, lees dan de openbare informatie over deze revolutionaire methode op mastercircle.ORG.

Urgentie: Voorbereiden en uitwerken

Marc Gommers | Intervisie Plus RHDHV Groep Wendie, Mastercircle | 0 Comments
Marc Gommers
About The Author
Marc Gommers - Hoofd Adviesgroep Regionale & Stedelijke Ontwikkeling bij Royal HaskoningDHV