Urgentie: Voorbereiden en uitwerken | Jack Amesz


Mastercircle.ORG is een beveiligde, afgesloten omgeving. Deelnemers werken in groepen (mastercircles) aan verschillende projecten. Ben je deelnemer? Dan kan je inloggen en verder met jouw mastercircle(s).

Ben je geïnteresseerd in de methode Mastercirlce, lees dan de openbare informatie over deze revolutionaire methode op mastercircle.ORG.

Urgentie: Voorbereiden en uitwerken

Jack Amesz | Duurzame leefstijl jongeren, Mastercircle | 0 Comments
Jack Amesz
About The Author
Jack Amesz - Dienst Stadsbeheer gemeente Den Haag