Urgentie: Voorbereiden en uitwerken | Els de Jeu


Mastercircle.ORG is een beveiligde, afgesloten omgeving. Deelnemers werken in groepen (mastercircles) aan verschillende projecten. Ben je deelnemer? Dan kan je inloggen en verder met jouw mastercircle(s).

Ben je geïnteresseerd in de methode Mastercirlce, lees dan de openbare informatie over deze revolutionaire methode op mastercircle.ORG.

Urgentie: Voorbereiden en uitwerken

Els de Jeu | Duurzame leefstijl jongeren, Mastercircle | 0 Comments
Els de Jeu
About The Author
Els de Jeu - De Haagse Scholen