Urgentie: Uitwisselen en Waarderen | Klaske Hermans


Mastercircle.ORG is een beveiligde, afgesloten omgeving. Deelnemers werken in groepen (mastercircles) aan verschillende projecten. Ben je deelnemer? Dan kan je inloggen en verder met jouw mastercircle(s).

Ben je geïnteresseerd in de methode Mastercirlce, lees dan de openbare informatie over deze revolutionaire methode op mastercircle.ORG.

Urgentie: Uitwisselen en Waarderen

Klaske Hermans | Duurzame leefstijl jongeren, Mastercircle | 0 Comments
Klaske Hermans
About The Author
Klaske Hermans - Wijkmanager gemeente Den Haag