Urgentie: Uitwisselen en Waarderen | Michelle van de Laarschot


Mastercircle.ORG is een beveiligde, afgesloten omgeving. Deelnemers werken in groepen (mastercircles) aan verschillende projecten. Ben je deelnemer? Dan kan je inloggen en verder met jouw mastercircle(s).

Ben je geïnteresseerd in de methode Mastercirlce, lees dan de openbare informatie over deze revolutionaire methode op mastercircle.ORG.

Urgentie: Uitwisselen en Waarderen

Michelle van de Laarschot | Groep Jarit - Projecten op straat | 0 Comments
About The Author
Michelle van de Laarschot - Communicatie- en omgevingsadviseur ITS Bureau at Provincie Noord-Brabant