Waarom Mastercircle?

Omgaan met complexe maatschappelijke vraagstukken vraagt veerkracht en wendbaarheid. Dat is een doorgaand leerproces, zowel op organisatieniveau als op persoonlijk niveau. Complexiteit zorgt voor een behoefte aan afstemming en samenwerking. De synergie die dit oplevert kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat de probleemjongere niet van kastje naar de muur hoeft te worden gestuurd, dat schaarse ruimte efficiënt wordt benut vanuit alle invalshoeken, dat er stappen worden gezet naar een circulaire economie, en noem maar op.

De meeste mensen hebben een intrinsieke motivatie om hieraan bij te dragen, maar laten zich nu vaak nog tegenhouden. De tijdsinvestering is hoog, de kans op zichtbare resultaten is laag. Vaak is er niet eens tijd om op zoek te gaan naar de kansen. Maar wat als hier een oplossing voor bestond?

Hoe werkt het kernidee van Mastercircle?

Mastercircle probeert een oplossing te zijn. Het is een manier om methodisch te klankborden met collega’s (peers) uit uw netwerk. Het staat buiten het primaire proces, maar is er wel rechtstreeks aan gekoppeld. Het wordt daar ingezet waar een vermoeden van potentiële synergie bestaat in netwerken van organisaties en mensen.

Mastercircle bestaat in de kern uit gesprekken waar ongeveer zes mensen elkaar kunnen inspireren. In korte tijd wordt een grote diepgang bereikt, volgens de visie van Otto Scharmer’s Theorie U.

Mensen ervaren meer ruimte, en nemen die ook. Ieder gesprek leidt tot nieuwe stappen die in het primaire proces voorgesteld kunnen worden. Een serie van deze sessies produceert een structureel ritme van waarderende, uitdagende reflectie en actie. Het pad naar de toekomst wordt leuker, lichter en meer inspirerend.

Samenwerking kan zo ontstaan op basis van gezamenlijke waarden, bijdragend aan een betere samenleving.

Wat gebeurt er in een Mastercircle precies?

Mastercircle.org schept een fysieke, en conceptuele en een temporele setting waarin deelnemers in groepen van ongeveer zes doelgericht waarderende en uitdagende reflectie van elkaar kunnen ontvangen. In deze setting:

Fysiek

  • De deelnemers nemen plaats aan een ovale tafel waar ieder gelijkwaardig is
  • Met aan het ene hoofd een gespecialiseerde procesbegeleider
  • Aan het andere hoofd een externe, met succesvolle ervaring, als sparringpartner

Conceptueel

  • Vanuit een gedetailleerd maar inhoudelijk flexibel draaiboek
  • IJken, verrijken en stellen deelnemers hun koers en aanpak bij in goed voorbereide sessies
  • en vertalen voortschrijdend inzicht direct naar handelingsperspectieven
  • De elkaar versterkende individuele perspectieven generen een gezamenlijk perspectief met doorwerking op lopende programma’s, projecten en werkwijzen
  • Ondersteunt door een online applicatie bij de voorbereiding, uitvoering en opvolging van sessies
  • Om doelgericht te blijven en 24/7 te kunnen worden geraadpleegd
de mogelijkheden van intervisie
Nieuwe manier van werken

Start van een nieuwe manier van werken

Een Mastercirclegroep kan een kern worden van een grotere lerende community, met grotere impact op het primaire proces. Het helpt om de vleugels uit te slaan en de interventies in grotere groepen te plegen die daar aan bijdragen (zie de site levendelerendecommunities.nl). Het geeft mensen nieuwe vaardigheden die organisaties lerender maken.

Maar ook zonder dat is Mastercircle vanaf de eerste sessie renderend in de werkpraktijk en zijn de reacties enthousiast. Dit weten we, omdat Mastercircle.org al jaren succesvol wordt toegepast op alle overheidsniveaus, bij bedrijven, en internationaal.

Ga samen de uitdaging aan en creëer iets bijzonders!

Persoonlijke ontwikkeling van medewerkers echt verder brengen? Een ontwikkelbeweging vanuit medewerkers daadwerkelijk in de praktijk in gang zetten? Mastercircle.org biedt de mogelijkheid om direct, vanuit aanwezige kennis en kunde, wezenlijke stappen te zetten.

Spread your wings and fly!

Wij dragen graag bij en creëren ter kennismaking met plezier een eerste ervaring die voor zich spreekt.
Neem contact op met Wouter Kesseler, senior initiatiefnemer Mastercircle.org: bel 06 1314 6708 of mail: info@mastercircle.nl