De Oogst: Initiëren en Koersbepalen | Irma de Roos


Mastercircle.ORG is een beveiligde, afgesloten omgeving. Deelnemers werken in groepen (mastercircles) aan verschillende projecten. Ben je deelnemer? Dan kan je inloggen en verder met jouw mastercircle(s).

Ben je geïnteresseerd in de methode Mastercirlce, lees dan de openbare informatie over deze revolutionaire methode op mastercircle.ORG.

De Oogst: Initiëren en Koersbepalen

Irma de Roos
About The Author
Irma de Roos - Sinds 1 februari ben ik weer terug bij de afdeling Economie van de dienst stedelijke ontwikkeling als senior beleidsmedewerker, na een half jaartje actief meegedraaid te hebben bij de Beleidsafdeling van de dienst Stadsbeheer. Daar werkte ik aan een visie voor het lange termijn huishoudelijk afvalbeleid van de gemeente Den Haag en het versnellen van de circulaire economie. Bij de afdeling Economie ben ik nauw betrokken bij het opstellen van het economische beleid van de stad. De laatste jaren met name bij de herontwikkeling van de Binckhorst en allerlei bedrijventerreinen en gebiedsontwikkelingen.